Careers

Build a career that takes you places

Success powered by people

Itineris is built on partnerships—with clients, among employees, and through business alliances. At every turn in our company’s history, people have been powering our innovation, growth and ultimate success. We’re always looking for good people who understand the value of not only technical expertise but also the ability to connect and collaborate effectively with others.

itineris jobsite

Job Openings Europe

Learn more about what it’s like to work for Itineris. Visit our job site for behind-the-scenes perspectives.
Click to see open positions in Europe

Job Openings North America

Browse through our job vacancies in North America available today.
Click to see open positions in North America

Levenslang leren bij Itineris / Lifelong learning at Itineris

Itineris heeft een financieringsaanvraag ingediend bij het ESF (Europees Sociaal Fonds). Deze aanvraag werd goedgekeurd en is ondertussen intern opgestart. Het project krijgt de naam ‘Levenslang leren bij Itineris’.
Europees Sociaal Fonds

Doel project
Itineris, met hoofdzetel nabij Gent, is een snelgroeiend technologiebedrijf. De internationale groeiambities stellen Itineris voor belangrijke uitdagingen, in het bijzonder op het gebied van HR-beleid. Het ESF-project stelt ons in staat om extra in te zetten op rekrutering en het optimaal bijscholen van nieuwe medewerkers om een wereldwijde markt te bedienen. We zullen ook extra investeren in onze huidige medewerkers zodat ze kunnen blijven doorgroeien binnen de organisatie en hen de vereiste kennis kunnen bijbrengen om in de snel evoluerende context van Itineris efficiënt te kunnen functioneren.
Om dit project te realiseren kreeg Itineris financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.
Meer informatie omtrent de werking van ESF Vlaanderen kan u via deze website nalezen: https://www.esf-vlaanderen.be/

Itineris has submitted a funding application to ESF (European Social Fund). This application was recently approved, and a project has been launched internally. Our project is named ‘Lifelong learning at Itineris’.

Goal of the project
Based in Ghent, Itineris is a rapidly expanding technology company. The international growth ambitions of Itineris pose important challenges, especially on Human Resources. The ESF project enables us to focus on recruitment and optimize the training of new employees to serve a worldwide market. We will also invest in our current employees, so they can continue to grow within the organization and provide them with the required knowledge to thrive in our evolving future.
To realize this project, Itineris received financial support from the European Social Fund.
More information about ESF Flanders can be found on: https://www.esf-vlaanderen.be/ (Dutch only)

Back to Top
UA-24813871-1